REAKTİF KOMPANZASYON

Elektrik tüketiminde sözleşme gücü 9000 W üzeri olan ticarethane ve sanayi abonelerinin faturalarında Aktif, Reaktif ve Kapasitif tüketim bedelleri vardır.

Aktif Bedel: Elektrik abonesinin KWh cinsinden aktif tüketim miktarının birim fiyatıyla çarpılması sonucu çıkan miktardır.

Reaktif Bedel: Elektrik abonesinin reaktif tüketiminin KWh cinsinden aktif tüketim miktarını sözleşme gücü 9000 W (9000 W hariç)-29000 W arası abonelerde %33 ü, sözleşme gücü 29000 W üzeri abonelerde %20 yi geçmesi durumunda reaktif tüketim bedeli alınır.

Kapasitif Bedel: Elektrik abonesinin kapasitif tüketiminin KWh cinsinden aktif tüketim miktarının sözleşme gücü 9000 W (9000 W hariç)-29000 W arası abonelerde %20 yi, sözleşme gücü 29000 W üzeri abonelerde %15 i oranında geçmesi durumunda kapasitif tüketim bedeli alınır.

Müşterilerimizin aktif tüketim bedeli haricinde, reaktif ve kapasitif bedellerini ödememeleri için yapılan kompanzasyon panolarımızda işletmenin tüm ihtiyacının karşılayacak şekilde günümüzün en son teknolojik malzemelerini kullanıp bu panolar uygulandıktan sonra elektrik faturalarına bu bedeller gelmemekte olup sadece kullanılmış olan aktif bedel miktarı alınır.

Bu yapılan işlemler haricinde kompanzasyon panolarının bakım ve onarımı, reaktif tüketim ve kapasitif tüketim takibi firmamız garantisinde yapılmaktadır.