PLAN – PROJE VE ELEKTRİK İDARESİ İŞLERİ

Elektrik kullanmak isteyen mesken veya iş yerleri bölgesel elektrik işlemleri uygulayan ve yetkili kurumlara müracaat ederek bir takım işlemleri yerine getirmek mecburiyetindedir.

Bu işletmeler plan proje uygulamalarında ve isteklerinde formaliteleri ve elektrik yönetmeliklerini bilen yetkili bir elektrik teknik adamını muhatap kabul eder.

Yetkili elektrik teknik adamı abone olmak isteyen ihtiyaç sahipleri için gerekli belgeleri tanzim eder ve elektrik istenen yere ait güç tespiti yapılıp iç yönetmeliklere uygun şekilde elektrik tesisatı yapılır. Bu yönetmeliklere uygun plan projesi çizilip resmi işlem başlatılır. Çizilen proje, elektrik işletmesi mıntıka mühendisinin onayından sonra gerekli işlemler yürütülür ve elektrik işletmesi ile abone arasında sözleşme yapılması gerçekleşir.

Elektrik sözleşmesi yapıldıktan sonra elektrik sayacı bağlaması ve mühürlenmesini sağladıktan sonra işlemler sonlandırılmış olur. Abone gönül rahatlığıyla elektriğini kullanabilir.